niedziela, 12 marca 2017

Słowo od pastora

Słowo od  Pastora cykl  przemyśleń Z Biblią
pastor Roman Chalupka


piątek, 3 marca 2017


IV (MIĘDZYNARODOWE) WARSZTATY GOSPEL Z KENEM BURTONEM


30.04-1.05.2017, Cieszyn
Jest nam niezmiernie miło zaprosić Was na IV edycję Warsztatów Gospel prowadzonych przez naszego genialnego brata Kena Burtona z Wielkiej Brytanii.
Tym razem, jeśli Bóg pomoże, to będzie impreza międzynarodowa, gdyż otrzymaliśmy możliwość wykorzystania obiektów przy samej granicy polsko-czeskiej, więc do projektu zapraszamy również uczestników i widzów z ościennych krajów: Czech, Słowacji i Niemiec.
Chcemy, aby Pan Bóg był uwielbiony i aby jak najwięcej osób mogło w ten sposób poznać Pana Jezusa, jako ich osobistego zbawiciela!
Dlatego zapraszamy Was na to wydarzenie. Możecie uczestniczyć w nim na 2 sposoby:
– Możecie zapisać się na Warsztaty w dniach 30.4-1.5.2017 i trenować wokal z Kenem Burtonem, aby potem wystąpić wraz z Kenem w trakcie Koncertu Finałowego. Koszt uczestnictwa w Warsztatach wynosi 40zł (osoby w wieku do 26 r.ż.) lub 50zł (osoby powyżej 26 r.ż.).
– Możecie po prostu przyjechać i posłuchać Koncertu Finałowego w dniu 1.5.2017 o godz. 17.00 w budynku Kościoła Ewangelickiego w Cieszynie, pl. Kościelny 1. Koszt biletu wynosi 10zł (przy zakupie biletów do końca marca), potem 20zł
Zapisy na warsztaty oraz bilety na Koncert Finałowy można nabyć przez stronę: http://warsztatygospel.eu/
W tej edycji jak nigdy otwiera się ogromna przestrzeń dla uczestników i widzów, dlatego zachęcamy, aby jak najwiecej osób skorzystało z tej okazji.
Niezależnie od wszystkiego, będziemy bardzo wdzięczni za Wasze modlitwy w tej sprawie!
Niech Pan Bóg Wam obficie błogosławi!
– Organizatorzy

czwartek, 16 lutego 2017

Ordynacja Starszego Zboru.


https://web.facebook.com/Adwentysci.swidnica/


W sobotę 11 lutego  2017 roku odbyła  się ordynacja  Starszego  Zboru. W tym dniu w naszym miejscowym zborze w Świdnicy odbyła się ordynacja  br. Tomasza Stolarczyka.
Uroczystość ordynacji prowadzili pastor Andrzej Majewski oraz pastor Tomasz Kossowski.

Pastor  A.Majewski zacytował testy z Pisma Świętego  z 1 Tymoteusza 3.1 -7

(1) Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania.

 (2) Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania,

 (3) nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz,

 (4) dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością. (5) Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?

 (6) Nie [może być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę nie wpadł w diabelskie potępienie. 

 (7) Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie. 

1 TYMOTEUSZA 3.1 - 7 BIBLIA TYSIĄCLECIA

Uroczystość została uświęcona piękną pieśnią,wielbiącą Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa
w wykonaniu Agnieszki .


Życzymy br. Tomaszowi błogosławieństwa i opieki Bożej, niech Bóg  go wspiera w pracy dla Zboru wraz z jego żoną Agnieszką.

Tekst. N


https://web.facebook.com/Adwentysci.swidnica/

Adwentysci.swidnica


piątek, 3 lutego 2017

PSALM 71

https://web.facebook.com/Adwentysci.swidnica/

W Tobie, Panie ufność pokładam , Niech nigdy nie będę zawstydzony!
W sprawiedliwości swojej ocal mnie i ratuj! Nakłoń ku mnie ucha swego i wybaw mnie!
Bądź mi skałą schronienia, twierdzą ratunku mojego, Boś Ty opoką moją i Twierdzą moją!

Boże mój! Ratuj mnie z ręki bezbożnego , z dłoni nieprawego i ciemiężyciela.
Tyś bowiem nadzieją moją Panie, Boże Tyś ufnością moją od młodości mojej.
Tyś był podporą moją od urodzenia, Tyś pomocą moją od łona matki moje:
O Tobie zawsze mówi moja pieśń pochwalna. 

Byłem jak dziwoląg dla wielu , Lecz Tyś pewną ucieczką moją.
Usta moje są pełne chwały Twojej, cały zaś dzień wspaniałości Twojej.
Nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie!
Gdyż nieprzyjaciele moi mówią o mnie, a czyhający na duszę moją naradzają się społem
Mówiąc: Bóg go opuścił; Ścigajcie go i pochwyćcie go, Bo nie ma ratunku! 

Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy twoje.
Toteż i do starości, gdy już siwy będę , nie opuszczaj mnie Boże, aż opowiem o ramieniu 
twoim twemu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze twojej! 
Sprawiedliwość zaś Twoja, Boże sięga aż do niebios; wielkich dokonałeś czynów, Boże
Któż jest Tobie równy?

Toteż dziękować Ci będę  na harfie za wierność twoją, Boże mój; Będę Ci grał na cytrze,
Święty Izraela. Rozradują się wargi moje, gdy grać Ci będę, I dusza moja, którą wybawiłeś.
Język mój również będzie opowiadał przez cały dzień sprawiedliwość twoją, By się zawstydzili, 
zarumienili ci, którzy szukają nieszczęścia mego... 

Spokojnego sabatu wszystkim! 

Dołącz do społeczności🙏Adwentysci.swidnica

czwartek, 2 lutego 2017

Kazanie Witolda z dnia 28 styczen 2017 r.
 Przed kazaniem br. Krzysztof zagrał i zaśpiewał piękną i wzruszającą  pieśń o pielgrzymie, który chciałby zamieszkać w Ziemi Obiecanej.
28 stycznia  w sobotę  w  Świdnicy kazanie   wygłosił  br, Witek  z Bielawy, gdzie przybył na nabożeństwo z żoną Kariną i synkiem Mateuszem.
Tekst  wprowadzający do kazania:
Mateusz 24,37    ,,Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście  Syna  Człowieczego ,,
Br, Witek  porównał czasy za dni Noego i dzisiejsze.  Podał przykłady wskazujące na podobieństwo, zachowania ludzi i ich beztroskę,brak zahamowań, okrucieństwo, zło jakie obserwujemy w dzisiejszych czasach.
Musimy głosić miłość  i nadzieję jaką daje nam  Jezus i to co dla każdego z nas uczynił. Umarł za nasze grzechy, przelana została niewinna krew, umarł i zmartwychwstał.   Jan 3,16
Noe budował 120 lat Arkę,  czy jego wiara była żywa?  A jaka nasza wiara jest dzisiaj?

Teksty do dalszego studium:
Fil  2, 12 -15;  1 Rodz 6,17; Hebr 11,7 ; Jan 3,7;  Gal 5,22-23 ;26,24;  Heb 11,1; Mat 24,37;  Rzym 3,22
 Dziękujemy br. Witkowi za te cenne porównania a przede wszystkim  Bogu.
Niech te wspaniałe teksty z Pisma Świętego pobudzą nas do działania.Niech będzie cześć i chwała  Bogu Najwyższemu
Amen