czwartek, 16 lutego 2017

Ordynacja Starszego Zboru.


https://web.facebook.com/Adwentysci.swidnica/


W sobotę 11 lutego  2017 roku odbyła  się ordynacja  Starszego  Zboru. W tym dniu w naszym miejscowym zborze w Świdnicy odbyła się ordynacja  br. Tomasza Stolarczyka.
Uroczystość ordynacji prowadzili pastor Andrzej Majewski oraz pastor Tomasz Kossowski.

Pastor  A.Majewski zacytował testy z Pisma Świętego  z 1 Tymoteusza 3.1 -7

(1) Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania.

 (2) Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania,

 (3) nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz,

 (4) dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością. (5) Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?

 (6) Nie [może być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę nie wpadł w diabelskie potępienie. 

 (7) Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie. 

1 TYMOTEUSZA 3.1 - 7 BIBLIA TYSIĄCLECIA

Uroczystość została uświęcona piękną pieśnią,wielbiącą Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa
w wykonaniu Agnieszki .


Życzymy br. Tomaszowi błogosławieństwa i opieki Bożej, niech Bóg  go wspiera w pracy dla Zboru wraz z jego żoną Agnieszką.

Tekst. N


https://web.facebook.com/Adwentysci.swidnica/

Adwentysci.swidnica


piątek, 3 lutego 2017

PSALM 71

https://web.facebook.com/Adwentysci.swidnica/

W Tobie, Panie ufność pokładam , Niech nigdy nie będę zawstydzony!
W sprawiedliwości swojej ocal mnie i ratuj! Nakłoń ku mnie ucha swego i wybaw mnie!
Bądź mi skałą schronienia, twierdzą ratunku mojego, Boś Ty opoką moją i Twierdzą moją!

Boże mój! Ratuj mnie z ręki bezbożnego , z dłoni nieprawego i ciemiężyciela.
Tyś bowiem nadzieją moją Panie, Boże Tyś ufnością moją od młodości mojej.
Tyś był podporą moją od urodzenia, Tyś pomocą moją od łona matki moje:
O Tobie zawsze mówi moja pieśń pochwalna. 

Byłem jak dziwoląg dla wielu , Lecz Tyś pewną ucieczką moją.
Usta moje są pełne chwały Twojej, cały zaś dzień wspaniałości Twojej.
Nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie!
Gdyż nieprzyjaciele moi mówią o mnie, a czyhający na duszę moją naradzają się społem
Mówiąc: Bóg go opuścił; Ścigajcie go i pochwyćcie go, Bo nie ma ratunku! 

Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy twoje.
Toteż i do starości, gdy już siwy będę , nie opuszczaj mnie Boże, aż opowiem o ramieniu 
twoim twemu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze twojej! 
Sprawiedliwość zaś Twoja, Boże sięga aż do niebios; wielkich dokonałeś czynów, Boże
Któż jest Tobie równy?

Toteż dziękować Ci będę  na harfie za wierność twoją, Boże mój; Będę Ci grał na cytrze,
Święty Izraela. Rozradują się wargi moje, gdy grać Ci będę, I dusza moja, którą wybawiłeś.
Język mój również będzie opowiadał przez cały dzień sprawiedliwość twoją, By się zawstydzili, 
zarumienili ci, którzy szukają nieszczęścia mego... 

Spokojnego sabatu wszystkim! 

Dołącz do społeczności🙏Adwentysci.swidnica

czwartek, 2 lutego 2017

Kazanie Witolda z dnia 28 styczen 2017 r.
 Przed kazaniem br. Krzysztof zagrał i zaśpiewał piękną i wzruszającą  pieśń o pielgrzymie, który chciałby zamieszkać w Ziemi Obiecanej.
28 stycznia  w sobotę  w  Świdnicy kazanie   wygłosił  br, Witek  z Bielawy, gdzie przybył na nabożeństwo z żoną Kariną i synkiem Mateuszem.
Tekst  wprowadzający do kazania:
Mateusz 24,37    ,,Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście  Syna  Człowieczego ,,
Br, Witek  porównał czasy za dni Noego i dzisiejsze.  Podał przykłady wskazujące na podobieństwo, zachowania ludzi i ich beztroskę,brak zahamowań, okrucieństwo, zło jakie obserwujemy w dzisiejszych czasach.
Musimy głosić miłość  i nadzieję jaką daje nam  Jezus i to co dla każdego z nas uczynił. Umarł za nasze grzechy, przelana została niewinna krew, umarł i zmartwychwstał.   Jan 3,16
Noe budował 120 lat Arkę,  czy jego wiara była żywa?  A jaka nasza wiara jest dzisiaj?

Teksty do dalszego studium:
Fil  2, 12 -15;  1 Rodz 6,17; Hebr 11,7 ; Jan 3,7;  Gal 5,22-23 ;26,24;  Heb 11,1; Mat 24,37;  Rzym 3,22
 Dziękujemy br. Witkowi za te cenne porównania a przede wszystkim  Bogu.
Niech te wspaniałe teksty z Pisma Świętego pobudzą nas do działania.Niech będzie cześć i chwała  Bogu Najwyższemu
Amen

piątek, 27 stycznia 2017

Lekcja biblijna 28 stycznia 2017

Opublikowany 26 sty 2017
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 24) z 28 stycznia 2017 r., pt. „Osobowość Ducha Świętego”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2017”: Frank Hasel, „Duch Święty i uduchowienie”.

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: J 16,13-14; Rz 8,14-16; 15,13; J 14,6; 17,17; Rz 5,5.

TEKST PRZEWODNI: „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26).

W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Joanna Buczek, Władysław Kosowski.

Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 5 grudnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej.

Tego studium możesz również posłuchać (podcast): https://soundcloud.com/nadziejatv/stu....

Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

niedziela, 22 stycznia 2017

Przemyślenia z Lekcji : BOSKOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGOBOSKOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO lekcja 3 (21 styczeń)

TEKST PAMIĘCIOWY:
"Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga,i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi" (2 Kor 13,13)

Jak zauważyliśmy w tym tygodniu, biblijne dowody na boskość Ducha Świętego są liczne i bardzo przekonywujące. Duch Święty jest Bogiem. Jednak musimy pamiętać,że gdy myślimy  o Duchu Świętym,mamy do czynienia z Bożą tajemnicą. Prawda wykracza daleko poza ludzkie pojmowanie,zwłaszcza gdy dotyczy natury samego Boga. 
Jezus powiedział, że bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest niewybaczalne (zob.Mt 12,31-32; Mk3,28-29)
Trudno zrozumieć wagę tego oświadczenia inaczej jak tylko w kontekście  boskości  Ducha Świętego.

TEKSTY DO DALSZEGO STUDIOWANIA:

Dz 5,1-4; Kor 2,10-11; Iz 63,10-14; Tt 3,4-6; Rz 8,11;  1P1,2
oraz
Iz 40,13-14; Ps 139,7; 1Kor 3,16-17; 1Kor 12,28; 1Kor 6,19-20; Mat 28,18-19; Kor 13,13; 
1 P 1,2
Pytanie na koniec:
Czy to ma dla nas znaczenie, że Duch Święty jest Bogiem?

Na to pytanie możesz odpowiedzieć sobie w zaciszu domowym  lub w komentarzu na blogu do, którego zachęcam.
Wszystkim życzę błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
opracowanie na podst. kwartalnika Lekcje Biblijne 2017


ZAPRASZAMY
Mamy  książkę do rozdania  pt. " Trójca", Osoby  zainteresowane proszę o zgłaszanie się  - anmajewski@gmail.com
w przypadku większej ilości  odbędzie się losowanie.